Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın

Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-C pafta 445-446-447-448-449-450- 452-453-7859-7860-7904 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 08.07.2014 tarih ve 277 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2014 tarih ve 897 sayılı kararı ile onaylanmış olup Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun 28.03.2015 tarih ve 4254 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.04.2015 çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın