İ  L  A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah. Halönü Sokak Katlı Otopark altında bulunan 42 No'lu işyeri , 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

  MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
42 No'lu İşyeri (763 m²)
(Katlı Otopark Altı)
8.800,00 TL + KDV (Aylık) 9.504,00  TL

       Katlı Otopark altı 42 No'lu işyerinin kiralanması 19/09/2012 Çarşamba günü  saat  09:30'da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri
  3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
  4. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
  5. SGK'dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
  6. Adli Sicil kaydı
  7. Yer gördü belgesi
  8. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
  9. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi


İhaleye müracaat edenler 18/09/2012 Salı  günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi ,aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

 

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan  Vekili