İ  L   A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

       Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah.Hal  Önü Sok. Katlı Otopark  altında bulunan 31 No’lu  dükkan 2886 sayılı kanunun 45. maddesine  istinaden açık arttırma teklif usulü ile 15 aylığına  ihale edilecektir.

                               
 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
31 No’lu dükkan( 18,40  m2) 300,00  TL+  KDV (Aylık)  135,00 TL


Dükkan  28.09.2011 Çarşamba Günü saat 10:00’da  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler  istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden temsile yetkili  olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan ve bağlı bulunduğu  Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. İhale bedeli üzerinden %3  Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 10.  
 11. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
 12.  
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur  belgesi.

        İhaleye müracaat edenlerin 28.09.2011 Çarşamba  günü saat 10:00’a kadar Geçici Teminat  yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim  edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

       İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri  dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda  şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

                                                                   
  Av.Refik  YILMAZ  
  Belediye Başkan V.