İ L A N

\r\n

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

\r\n

Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mah.Krom Sok. Katlı Otopark altında bulunan 22 No’lu dükkan 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık arttırma teklif usulü ile 14 aylığına ihale edilecektir.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
 MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
22 No’lu dükkan( 27,50 m2) 350,00 TL+ KDV (Aylık)147,00 TL
\r\n


Dükkan 26.10.2011 Çarşamba Günü saat 09:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

\r\n

İHALEYE KATILACAKLARDAN

\r\n

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

\r\n
  \r\n
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2. \r\n
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4. \r\n
 5. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6. \r\n
 7. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8. \r\n
 9. Adli Sicil kaydı
 10. \r\n
 11. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 12. \r\n
 13. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
 14. \r\n
 15. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
\r\n

İhaleye müracaat edenlerin 25.10.2011 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

\r\n

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

\r\n

 

\r\n


Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.


\r\n