Kiralama

Tarih/Saat:

08/07/ 2011 14:00

Muhammen    Bedeli :

30.000,00 Tl

Teminat    Tutarı :

900,00 Tl

Icerik    :

YAPILACAK OLAN İHALE
            İHALENİN KONUSU: K. Kumla Siteler Mah. Toros Sok.,    Güzelyalı Mah. Abdullah Aslan Cad., Güzelyalı mahallesi Çamlık Mevkiindeki 3    adet sabit tuvaletler ile K. Kumlada muhtelif yerlere konulacak 3 adet seyyar    tuvaletin işletme hakkı kiraya verilmesi işi İhalesi.
            KİRA SÜRESİ : 1 yıl
            MUHAMMEN BEDEL : 30.000,00 Tl.(Otuzbinlira)
            İHALE USULÜ : Pazarlık usulü 51/g
            GEÇİCİ TEMİNAT : 900,00 Tl. (Dokuzyüzlira)
            ŞARTNAME BEDELİ : Ücretsiz
            İHALENİN YERİ : Belediyemiz Encümen Toplantı Odasında
            İHALE GÜNÜ ?SAATİ : 08/07/2011 Cuma günü saat : 14:00    (Saat: 10:30’da yapılması planlanan ilk görüşmeler aynı gün saat 14:00’de    ertelenmiştir.)

       

İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

\r\n