İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.09.2018 tarih ve 243 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2018 tarih 2407 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.11.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Doğu Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
Merkez Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Doğu Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
Merkez Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız