İ  L   A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

       Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükkumla Köyü,Büyükkurudere  Mevkii,üzerinde bulunan Akaryakıt Satış İstasyonu  2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden  açık arttırma teklif usulü ile 2 yıllığına ihale edilecektir.

                               
 MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
Akaryakıt Satış İstasyonu
(4.080,00 m2)
4.000,00  TL+ KDV (Aylık) 2.880,00  TL


 
Akaryakıt Satış İstasyonu  28.09.2011 Çarşamba Günü saat 09.30’da  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler  istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden temsile  yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan ve bağlı bulunduğu  Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. İhale bedeli üzerinden %3  Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 10.  
 11. Yer gördü belgesi.
 12.  
 13. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
 14.  
 15. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur  belgesi.
 16.  
 17. Gayrimenkul üzerinde Petrol  Ofisinin intifa hakkı bulunmasından dolayı ihaleye Petrol

     Ofisi Bayii olanlar katılabilecektir ve  bayi olduklarına dair resmi belge sunmaları    gerekmektedir.

        İhaleye müracaat edenlerin 28.09.2011 Çarşamba  günü saat 09:30’a kadar Geçici Teminat  yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim  edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

       İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri  dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname  bedeli olan 100,00 TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

 

 

Av.Refik YILMAZ  
  Belediye  Başkan V.