Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.08.2021 tarih 1324 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.09.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 22.09.2021-21.10.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Bilgi Notunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız