İ L A N
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 ( TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI)
  SATIŞA KONU TAŞINMAZ

SIRANO: 1
İLİ: Bursa
İLÇESİ : Gemlik
MAHALLE/KÖYÜ: Kurşunlu Atatürk Mahellesi
ARSA PAYI: 20/1158
BLOK/KAT: A-5 Zemin-1
ADA NO: -
PARSEL NO: 1819
YÜZÖLÇÜMÜ (m2): 3 katta yaklaşık toplam 130 m2
Bğ.Bl.: 29
NİTELİĞİ: Dubleks Mesken
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ: 130.000,00
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 3.900,00
İHALE TARİHİ: 29.02.2012
İHALE SAATI: 09:30

 Kurşunlu Atatürk Mahallesi Tuğtaş Sitesi içinde ortak havuzlu 3 katlı dubleks villa

  Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle 29/02/2012 Çarşamba günü saat 09:30 ?da Gemlik Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.  

  İHALEYE KATILACAKLARDAN
a) İkametgah ve Nüfus Sureti
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
c) Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
d) Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
d) SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
e)Adli sicil kaydı
f)Yer gördü belgesi
g)Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

  İhaleye müracaat edenler 28/02/2012 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakları Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.
 İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 50,00 TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir 

      Av.Refik YILMAZ
  Belediye Başkan V.