T.C.
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                                      

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

      Mülkiyeti Belediyemize ait; 948 ada, 2 parselde Demirsubaşı Mah.,Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi zemin katında bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar , 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile 3 yıllığına ,kiraya verilecektir. İhale 12/09/2012 tarihinde saat 09:30'da başlayıp dükkan sıra numarasına göre yapılacaktır. Her dükkanın müracaatı ayrı olup, ihaleleride  ayrı ayrı yapılacaktır.

 

Sıra No

İlçe /Mahalle

    Dükkan  No

Kira Süresi
(Yıl)

Muhammen Bedel (aylık)

Muhammen Bedel (3 yıllık)

Geçici Teminat
   % 3

1

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

 9 Nolu Dükkan

3

38,5

400,00 TL +
%18 KDV

14.400,00 TL

432,00 TL

2

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

10 Nolu Dükkan

3

13,6

300,00 TL +
%18 KDV

10.800,00 TL

324,00 TL

3

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

11 Nolu Dükkan

3

11,8

300,00 TL +
%18 KDV

10.800,00 TL

324,00 TL

4

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

12 Nolu Dükkan

3

34

350,00 TL +
%18 KDV

12.600,00 TL

378,00 TL

5

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

13 Nolu Dükkan

3

19

410,00 TL +
%18 KDV

14.760,00 TL

442,80 TL

6

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

15 Nolu Dükkan

3

14,5

300,00 TL +
%18 KDV

10.800,00 TL

324,00 TL

7

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

18 Nolu Dükkan

3

14,4

300,00 TL +
%18 KDV

10.800,00 TL

324,00 TL

8

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

21 Nolu Dükkan

3

12,5

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

9

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

22 Nolu Dükkan

3

10

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

10

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

24 Nolu Dükkan

3

17,7

200,00 TL +
%18 KDV

 7.200,00 TL

216,00 TL

11

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

25 Nolu Dükkan

3

15,6

200,00 TL +
%18 KDV

 7.200,00 TL

216,00 TL

12

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

28 Nolu Dükkan

3

13,7

200,00 TL +
%18 KDV

 7.200,00 TL

216,00 TL

13

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

30 Nolu Dükkan

3

11,3

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

14

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

31 Nolu Dükkan

3

11,3

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

15

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

32 Nolu Dükkan

3

11,3

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

16

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

33 Nolu Dükkan

3

11,3

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

17

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

34 Nolu Dükkan

3

13

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

18

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

36 Nolu Dükkan

3

10,7

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

19

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

37 Nolu Dükkan

3

10,8

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

20

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

38 Nolu Dükkan

3

10,8

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

21

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

39 Nolu Dükkan

3

11

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

22

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

40 Nolu Dükkan

3

18,7

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

23

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

44 Nolu Dükkan

3

9,5

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

24

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

45 Nolu Dükkan

3

9,6

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

25

Gemlik/Demirsubaşı Mah. (Cius AVM)

46 Nolu Dükkan

3

21,9

250,00 TL +
%18 KDV

 9.000,00 TL

270,00 TL

  

      Bu taşınmazlara ait kira ihalesi ,12/09/2012 Çarşamba günü saat 09:30'da  başlayıp dükkan sıra numarasına göre Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda  ihale edilecektir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Tüzel kişi olması halinde,Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri
 7. Adli Sicil kaydı
 8. Yer gördü belgesi
 9. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 10. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 11. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 12. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

İhaleye müracaat edenlerin 11/09/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.                                    

 

 

  Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili