GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ


          
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 9 (dokuz) aylığına kiraya verilecektir. İhale, 07.10.2021 Perşembe günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların kira ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediyesi Başkanlık katında Encümen Odasında Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Kira Süresi (Ay)

Niteliği/ Blok/ Bağ. Bölüm

Tahmini Bedel (Aylık)

Geçici Teminat  % 3

1

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

57

Konut /A Blok/2.Bodrum 1 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV      dahil)

 

27,00-TL

2

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /A Blok/2.Bodrum 2 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

3

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /A Blok/2.Bodrum 3 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

4

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /A Blok/2.Bodrum 4 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

5

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

57

Konut /B Blok/2.Bodrum 1 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

6

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /B Blok/2.Bodrum 2 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

7

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /B Blok/2.Bodrum 3 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

8

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /B Blok/2.Bodrum 4 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

9

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

57

Konut /C Blok/2.Bodrum 1 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

  10

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /C Blok/2.Bodrum 2 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahi)l

 

27,00-TL

11

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /C Blok/2.Bodrum 4 nolu Daire

 
100,00-TL(KDV      dahil)

 

27,00-TL

12

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

57

Konut /D Blok/2.Bodrum 1 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

13

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /D Blok/2.Bodrum 2 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

14

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /D Blok/2.Bodrum 3 nolu Daire

 
100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

15

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /D Blok/2.Bodrum 4 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

16

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /D Blok/1.Bodrum 5 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

17

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /D Blok/1.Bodrum 6 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

18

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

57

Konut /E Blok/2.Bodrum 1 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

19

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /E Blok/2.Bodrum 2 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

  20

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /E Blok/2.Bodrum 3 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

  21

Cihatlı Mah. 2.Etap Konutları / Gemlik

 

9

 

97

Konut /E Blok/2.Bodrum 4 nolu Daire

 

100,00-TL(KDV dahil)

 

27,00-TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus sureti
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Şartname alındı belgesi
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. Yer görme belgesi
 6. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 8. Öğrencinin 2021 yılında Üniversiteye ilk Kayıt işlemi yaptırdığına dair belge (Öncelik kız öğrencilere konutlar verilecek, boş daire kalması durumunda erkek öğrencilere verilecektir)
 9. Kredi ve Yurtlar Kurumundan yurt çıkmadığına dair belge
 10. Aile Gelir Durumunu gösterir belge
 11. Şehit yakını, gazi veya yetim olma durumu

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6  Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler  06.10.2021 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar  Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 10- TL Belediye veznelerine yatırarak  alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 

Cengiz GÜNEŞ 
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı