T.C
    BURSA İLİ
    GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

     Mülkiyeti Belediyemize ait;aşağıda özellikleri  belirtilen taşınmazlar ,2886 sayılı Yasanın 45.maddesi gereği ayrı ayrı  yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

                                                                                                                                                                       
AdresMuhammen  Bedelİhale Tarihi ve SaatiKira  SüresiGeçici Teminat
     
Hamidiye Mah.
Krom Sok.
Katlı Otopark Altı
17 nolu dükkan(36,60m2)
GEMLİK
     
     
450,00 TL+KDV19/10/2011-09:3014  AY189,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Belediye Sarayı Altı
1/F nolu dükkan(15 m2)
GEMLİK
     
     
770,00 TL+KDV19/10/2011-09:4514  AY323,40 TL
Hamidiye Mah.
Halönü Sok.
Katlı Otopark Altı
30 nolu dükkan(31,75 m2)
GEMLİK
     
     
450,00 TL+KDV 19/10/2011-10:0014 AY189,00 TL
Hamidiye Mah.
Krom Sok.
Katlı Otopark Altı
23 nolu dükkan(38,20 m2)
GEMLİK
     
     
550,00  TL+KDV19/10/2011-10:1514 AY231,00 TL
Hamidiye Mah.
Krom Sok.
Katlı Otopark Altı
25 nolu dükkan(58,15 m2)
GEMLİK
600,00 TL  +KDV19/10/2011-10:3014 AY252,00 TL

 

  Bu taşınmazlara ait kira ihalesi  ,19/10/2011 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden  temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan  ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. Adli  Sicil kaydı
 10.  
 11. İhale  bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati  teminat alınır.
 12.  
 13. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
 14.  
 15. Belediyemize borcu olmadığına dair  Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

        İhaleye  müracaat edenlerin 18.10.2011 Salı  günü  saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların  Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir.

       İlgililer  ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

 

Av.Refik YILMAZ  
  Belediye Başkan V.

\r\n\r\n