T.C
    BURSA İLİ
    GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                                                                                            

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

     Mülkiyeti Belediyemize  ait;aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar ,2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi  gereği ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

                                                                                                                                                                                                                       
Adres                 :   Muhammen Bedel: İhale  Tarihi ve Saati:Kira Süresi : Geçici Teminat:

Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi  35 No’lu dükkan(11 m2)
    GEMLİK

   
400,00 TL+KDV15/02/2012-09:3010  AY120,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
4 No’lu dükkan( 19 m2)
GEMLİK
400,00 TL+KDV15/02/2012-09:4510  AY120,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
12 No’lu dükkan( 34 m2)
GEMLİK
400,00 TL+KDV15/02/2012-10:0010  AY120,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
13 No’lu dükkan(19 m2)
GEMLİK
400,00 TL+KDV15/02/2012-10:1510  AY120,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
15 No’lu dükkan(14,5 m2)
GEMLİK
250,00 TL+KDV15/02/2012-10:3010  AY75,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
16 No’lu dükkan(14,2 m2)
GEMLİK
350,00 TL+KDV15/02/2012-10:4510  AY105,00 TL
Hamidiye Mah.
Krom Sok.
Katlı Otopark Altı
23 No’lu dükkan(27,5 m2)
GEMLİK
450,00 TL+KDV15/02/2012-11:0010  AY135,00 TL
Hamidiye Mah.
Halönü Sok.
Katlı Otopark Altı
30 No’lu dükkan(31,7 m2)
GEMLİK
350,00 TL+KDV15/02/2012-11:1510  AY105,00 TL  

 

 

    Bu  taşınmazlara ait kira ihalesi ,15/02/2012 Çarşamba günü saat  09:30-09:45-10:00-10:15-10:30-10:45-11:00-11:15’de Belediye Encümeni huzurunda  ihale edilecektir.

 

                                                           

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden  temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan  ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. Adli  Sicil kaydı
 10.  
 11. Yer  gördü belgesi
 12.  
 13. Okunduğu  ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve  ekleri
 14.  
 15. İhale  bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati  teminat alınır.
 16.  
 17. Geçici  teminatın yatırıldığında dair makbuz
 18.  
 19. Belediyemize borcu olmadığına dair  Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

        İhaleye  müracaat edenlerin 14.02.2012 Salı  günü  saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların  Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  İlgililer  ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak  alabileceklerdir.                                        

 

 

                         
  Av.Refik YILMAZ
  Belediye Başkan V.                                                              
 

\r\n