T.C
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 


GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait;aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar ,2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi gereği ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

Adres :  Muhammen Bedel:   İhale Tarihi ve Saati:  Kira Süresi :  Geçici Teminat:
Hamidiye Mah.
Halönü Sok.
Katlı Otopark Altı
42  No'lu işyeri(763 m2)
GEMLİK
13.000,00 TL+KDV 30/05/2012-09:30 7 AY 2.730,00 TL
Hamidiye Mah.
Halönü Sok.
Katlı Otopark Altı
8  No'lu dükkan(34,85 m2)
GEMLİK
55,00 TL+KDV 30/05/2012-09:45 7 AY 11,55 TL
Hamidiye Mah.
Halönü Sok.
Katlı Otopark Altı
1  No'lu dükkan(37,30 m2)
GEMLİK
500,00 TL+KDV 30/05/2012-10:00 7 AY 105,00 TL
Kurşunlu Atatürk Mah.
Belediye Cad. No:23(96 m²)
GEMLİK
100,00 TL+KDV 30/05/2012-10:15 7 AY 21,00 TL

 

 Bu taşınmazlara ait kira ihalesi ,30/05/2012 Çarşamba günü saat 09:30-09:45-10:00-10:15 'de Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti.
  2. Tebligat adresi göstermeleri.
  3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  4. SGK'dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
  5. Adli Sicil kaydı
  6. Yer gördü belgesi
  7. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
  8. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
  9. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
  10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

    İhaleye müracaat edenlerin 29/05/2012  Salı  günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.    

 

 


Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.