T.C
    BURSA İLİ
    GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

     Mülkiyeti  Belediyemize ait;aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar ,2886 sayılı  Yasanın 45.maddesi gereği ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı  ayrı  kiraya verilecektir.

Adres                 : Muhammen  Bedel: İhale Tarihi ve  Saati:   Kira Süresi : Geçici Teminat:
     

Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Belediye Sarayı Altı
1/G nolu dükkan(15 m2)
GEMLİK     

   
900,00 TL+KDV30/11/2011-09:3013  AY351,00 TL

Demirsubaşı Mah.
 Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
 24 nolu dükkan(17,7   m2)
GEMLİK  

     
200,00 TL+KDV30/11/2011-09:4513  AY78,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
25 nolu dükkan(15,6 m2)
GEMLİK

200,00 TL+KDV30/11/2011-10:0013  AY78,00 TL
Hamidiye Mah.
Krom Sok.
Katlı Otopark Altı
25 nolu dükkan(58,15 m2)
GEMLİK

500,00  TL+KDV30/11/2011-10:1513 AY195,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
16 nolu dükkan(14,2 m2)
GEMLİK

350,00  TL+KDV30/11/2011-10:3013 AY136,50   TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
12 nolu dükkan(34   m2)
GEMLİK

400,00  TL+KDV30/11/2011-10:4513 AY156,00   TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
13 nolu dükkan(19   m2)
GEMLİK

400,00  TL+KDV30/11/2011-11:0013  AY

156,00  TL

   

 

Cumhuriyet Mah.
Kültür Merkezi Altı
Fitness Salonu
GEMLİK

450,00 TL+KDV30/11/2011-11:1513  AY175,50  TL

   Bu taşınmazlara ait kira ihalesi ,30/11/2011  Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden  temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan  ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. Adli  Sicil kaydı
 10.  
 11. İhale  bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati  teminat alınır.
 12.  
 13. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
 14.  
 15. Belediyemize borcu olmadığına dair  Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

        İhaleye  müracaat edenlerin 29.11.2011 Salı  günü  saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların  Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir.

       İlgililer  ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

 Av.Refik YILMAZ  
  Belediye  Başkan V.  

\r\n\r\n