T.C
BURSA İLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

  

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

      Mülkiyeti Belediyemize ait;aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar ,2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi gereği ayrı ayrı yapılacak açık teklif usulü ihale ile ayrı ayrı  kiraya verilecektir.

Adres :  Muhammen Bedel:  İhale Tarihi ve Saati: Kira Süresi :  Geçici Teminat:
Hamidiye Mah.
Krom Sok.
Katlı Otopark Altı
23 No’lu dükkan(27,5 m2)
GEMLİK
450,00 TL+KDV 11/04/2012-09:30 8 AY 108,00 TL 
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
24 No’lu dükkan(17,7 m2)
GEMLİK
200,00 TL+KDV 11/04/2012-09:45 8 AY 48,00 TL
Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı
Cius Alış Veriş Merkezi
25 No’lu dükkan(15,6 m2)
GEMLİK
200,00 TL+KDV 11/04/2012-10:00 8 AY 48,00 TL
Balıkpazarı Mah.
Alemdar Cad.
No:5
GEMLİK
300,00 TL+KDV 11/04/2012-10:15 8 AY 72,00 TL

 

     Bu taşınmazlara ait kira ihalesi ,11/04/2012 Çarşamba günü saat 09:30-09:45-10:00-10:15’de Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.      

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. İkametgah ve Nüfus sureti.
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
  3. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
  4. SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
  5. Adli Sicil kaydı
  6. Yer gördü belgesi
  7. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren,her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
  8. İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
  9. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

İhaleye müracaat edenlerin 10/04/2012 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.  

Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.