Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24-25-27-102-106-108-124-126-127-139-142-143-144 parsellerin bulunduğu alan ve 342 ada 19-49 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.01.2020 tarih ve 6 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2021 tarih 541 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği 31.05.2021-29.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış iken internet ilanının yapılmadığı tespit edilmiş olup, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 14.07.2021 tarih 12990 sayılı yazısına istinaden yeniden askı sürecinin başlatılması istenmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 28.07.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 28.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız