Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı sonrası plan değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 168 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2022 tarih 34 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 14.03.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 14.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız