Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 148 ada 4 nolu parsel ile 149 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.06.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2021 tarih 1681 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 14.04.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 14.04.2022-13.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Büyükşehir Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Gemlik Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız