Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 127 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih ve 1529 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, onaylanan plan değişikliği sınırının düzenleme sınır olarak kabul edilmesi ile Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 122 ada 13, 42, 53, 55 ve 62 parseller, 125 ada 7, 59, 63, 64, 65, 68, 69 ve 73 numaralı parselleri kapsayan bölgede hazırlanan İmar Uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 21.10.2016 tarih ve E/851 sayılı kararı ile onaylanmış olup 27.10.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızAskı Haritası


Askı Cetveli