Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 1293 ada 8 ve 10 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 376 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği uyarınca; Hisar Mahallesi 1293 ada 13 ve 14 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 18. madde uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nin 25.04.2018 tarih ve E/357 sayılı kararı ile onaylanmış olup 26/04/2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız