Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 122 ada 13, 53, 55, 62 parsel, 125 ada 7, 12, 59, 61-65, 68, 69 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih 1529 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.08.2016 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız