Bursa İli Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 530 ada 1, 10 parsel ve 304 ada 1, 2 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih ve 1529 sayılı kararı ile onaylanmış ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 09.06.2017 tarih 7025 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.06.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Onaylı Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız