Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 1436 ada 1 parsel, 1437 ada 3-4-5-7 parseller, 1438 ada 1-2 parseller, 1440 ada 1-2 parseller, 1441 ada 1-2 parseller, 1442 ada 2 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 23.12.2020 tarih ve 153 sayılı kararı ile 6306 SAYILI Kanun’un 6. Maddesinin 12. Bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 11.12.2017 tarih ve E.21712 sayılı yazısı ile devredilen yetki devrine istinaden kabul edilerek tasdik edilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 16.03.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 16.03.2021-14.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız