Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 223, 224, 229, 240, 241, 242 Ada, Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 08.05.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2017 tarih 1495 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 15.12.2017 tarih 7451 sayılı kararı ve Bursa Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul’ nun 30.11.2017 tarih 204 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 05.01.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız