Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 176 ada 4 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 12.06.2017 tarih ve 194 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2017 tarih ve 2009 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 28.07.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız