Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 774 ada 8 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.10.2018 tarih ve 270 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2019 tarih 26 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.03.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
 

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

 

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız