Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 330 hektar) Hazırlanması İşi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.08.2021 tarih ve 118 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2021 tarih 1851 sayılı kararı ile onaylanıp, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 23.12.2021 tarih 11005 sayılı kararı ile “Korunma alanı sınırları içerisindeki; 2222 ada 2, 3, 4 parseller 2221 ada 1, 2, 5 parseller ve 2218 ada 1, 7, 8, 12 parsellerde bina kot alma noktası olarak parselin en düşük kotu esas alınacaktır” plan notunun eklendiği şekliyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı taşınmazlar ve bunların korunma alanlarının yer aldığı H22a.11d13b paftasının; 2863 sayılı kanının 8. Maddesi ve ilgili mevzuat açısından düzeltmeyle uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 11.01.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 11.01.2022-09.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
11005 Sayılı Kurul Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız