Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde, H22-A-12-C-1-A, pafta, 235 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11, 1214 ada 14-15-16, 233 ada 5-6-7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 227 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.12.2019 tarih 2182 sayılı kararı ile onaylanıp, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10.2021 tarih 10836 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 24.11.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 24.11.2021-23.12.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Tutanak yazısını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız