Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Cihatlı Mahallesi sınırları içinde kalan 940-941 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 99 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2020 tarih 1479 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.11.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız