Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Umurbey Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bölge Kurulu’nun 30.01.2019 tarih 8516 sayılı kararı ile uygun bulunduğu haliyle, Gemlik Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarih ve 128 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2019 tarih 923 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarih 97374 sayılı yazısına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.05.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız