Gemlik Çevreyolu Doğusu Uygulama İmar Planı H22-A-09-A-3-B Pafta,1045 Ada 2 Parselin Doğusundaki,426 Ada 3 Nolu Parselde, 1141 Adanın Kuzeyindeki, 1065 Adanın Doğusundaki,1084 Adanın Batısındaki Park Alanlarına ait ve 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı H22-A-08-C-2-C Pafta, 1333 Nolu adanın güney batısındaki park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.05.2018 tarih ve 163 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih 1630 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 12.07.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Plan-1 indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Rapor-1 indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Plan-2 indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Rapor-2 indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız