Gemlik İlçesi, H22A09A3D, H22A09A4C pafta, 861 ada 1-2-3 parseller, 860 ada 1-2 parseller Plan notu ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 14.05.2012 tarih ve 2012/ M-148 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-06-2012 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 19.07.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.