İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.10.2018 tarih ve 256 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2018 tarih 2708 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 27.12.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

Küçükkumla Mahallesi Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu Planı Değişikliği

Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları içinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı planı

Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı


(Rapor) Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

(Rapor) Küçükkumla Mahallesi Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu Planı Değişikliği

(Rapor) Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları içinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

(Rapor) Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı planı

(Rapor) Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı