İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.07.2018 tarih ve 208 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2018 tarih 2407 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.11.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Doğu Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
Merkez Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız