Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, 157 ada 2, 8 nolu ve 158 ada 1,2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 12 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih ve 193 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.03.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 23.03.2022-21.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Büyükşehir Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Gemlik Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız