Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 147 ada 2 ve 3 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 14.06.2019 tarih ve 155 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.09.2019 tarih 1403 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 13.11.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız