Bursa İli, Gemlik İlçesi,Orhaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 904 ada 4 nolu parselin Kuzeyindeki Alana Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 11 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2022 tarih ve 340 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.04.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 22.04.2022-21.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Büyükşehir Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Gemlik Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Plan Değişikliğini indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız