İmar Planları

Tarih Başlık
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel Bağlantı Yolu ve Viyadük Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03D1C pafta 334 ada 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 330 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 207 ada 23, 24, 25 ve 42 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 437 ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204, 205, 206, 207 adalar muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D/2A-2B paftalar 186 ada 22 Parsel ve Umurbey 4732 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahalleleri H22A09A3A pafta 1227 ve 1248 adalar arasındaki alana yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 185 ada 121 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Eşrefdinçer Mahalleleri H22A09A/2C-3B ve H22A09B/4A-4D paftalar muhtelif ada ve parsellerde imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1A-H22A09C1A paftalar 157 ada 2 parsele ait Umurbey Bursa 1/1000 ölçekli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 1232 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hisar Mahallesi H22A09D1A/D paftalar 562 ada 261 parsel ve 1331 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22A09B4A pafta 422 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Gençali Mahallesi H22A12B3A/4B paftalar 386 ve 1166 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 144 ada 17 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi H22A03D3A pafta 295 ada 7, 8, 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi 231 ada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 122 ada 13, 53, 55, 62 parsel, 125 ada 7, 12, 59, 61-65, 68, 69 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi 1252 ada 1 parsel ve 82 ada 231 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Umurbey Mahallesi 147 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 628 ada 55-176-177-190-191 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 756 ada 390 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Orhaniye (Cumhuriyet) Mahallesi H22A08B2C pafta 335 ada 343 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A08B1B, H22A08B2A pafta 1307 ada 1 parsel, 653 ada 12-13 parseller güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11D3D, H22A11D3C pafta 1615,1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi H22A09A4B-C paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada 8-9-21-24-25-31 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Muhtelif Alanlarda Trafo Yerleri Belirlenmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09A4C-D, H22A09A3D paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 337 ve 7542 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C/D paftalar 115 ada 3 parsel ve 170 ada 11 parsel askı itirazları düzeltmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A08C4A/B paftalar 1897, 1983, 1986 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4C pafta 124 ada 11 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Mayıs 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1 pafta 201 ada 5-10-11 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Mayıs 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03A3D pafta 307 ada 150 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi H22A09A4A pafta 877 ada 27, 28, 29, 102, 176 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi H22A09B4B/C, H22A09B3A/D pafta Sağlık Tesis Alanı ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09B3D, H22A09C2A pafta 169 ada 2 ve 3 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2A, H22A02B3C pafta 110 ada 9 parsel ve 489, 490 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B pafta 124 ada 6 ve 128 ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta 1227 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C-H22A09A3D-H22A09D1B-H22A09D2A paftalar 593, 782, 786, 787, 788 adalar Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D3B pafta 457 ada 50 parsel Sanayi ve Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Plan Notu ilavesine yönelik Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1B pafta 147 ada 12 ve 13 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-207 Adalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.