İmar Planları

Tarih Başlık
18 Kasım 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Kaldırılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Kasım 2022 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon Uygulama İmar Planı 594 ada 186 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Kasım 2022 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Umurbey Uygulama İmar Planı 187 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Kasım 2022 Salı Bursa, Gemlik Belediyesi, Küçükkumla Nahallesi Kumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
12 Ekim 2022 Çarşamba Gemlik (Bursa), Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muthelif Parseller 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Ağustos 2022 Salı Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Ağustos 2022 Salı Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 1360 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Haziran 2022 Çarşamba Bursa ili, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 13 Pafta 2544-2543 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği
14 Haziran 2022 Salı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi,Orhaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 904 ada 4 nolu parselin Kuzeyindeki Alana Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi,Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 Ölçekli 2 nolu Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı, 2247 ada 31 nolu parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A09D1B pafta 596 ada 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33 ve 34 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Nisan 2022 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 148 ada 4 nolu parsel ile 149 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23 Mart 2022 Çarşamba Umurbey Mahallesi, 157 ada 2, 8 nolu ve 158 ada 1,2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23 Mart 2022 Çarşamba Hamidiyeköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 130 ada 152 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23 Mart 2022 Çarşamba Kurşunlu Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Güvenli Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Karacaali Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Narlı Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Büyükkumla Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Küçükkumla Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Yeniköy Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Gençali Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Engürücük Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
14 Mart 2022 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı sonrası plan değişikliği
14 Mart 2022 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla ve Orhaniye Mahalleleri, 247 ada 1 parsel ve 337 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2022 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 593 ada 455 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24-25-27-102-106-108-124-126- 127-139-142-143-144 parsellerin bulunduğu alan ve 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Balıkpazarı Mahallesi'nde, H22A09A4A, pafta, 293 ada 1-2 ve 3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi'nde, H22A09A3D pafta, 176 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Küçükkumla Mahallesi'nde, H22A02B3C pafta, 131, 136 parsel, 249 ada 168 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Ocak 2022 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 330 hektar) Hazırlanması İşi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
10 Aralık 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Aralık 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi /1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Değişiklikleri
24 Kasım 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 157 Ada, 1-2-8 parseller ve 158 Ada, 1-2 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Kasım 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde, H22-A-12-C-1-A, pafta, 235 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11, 1214 ada 14-15-16, 233 ada 5-6-7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.