İmar Planları

Tarih Başlık
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 120 ada 113-122-141-148-149 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03C4A pafta 343 ada 10-11-12-15 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta 904 ada 3-4 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A13D1C pafta 226 ada 4 parselin kuzeydoğusundaki kadastro harici alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125-778 adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B-H22A03D1A pafta Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (Bursa) Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (Bursa) Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Yeni ve Orhaniye Mahalleleri Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi 756-767-814-815816-817-820 Adalar Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkii 568 ada 28 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Osmaniye-Eşref Dinçer Mahalleleri Muhtelif Adalarda Yol Genişletilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi 514-622 Adalar Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 644 ada 211 nolu Parsele Ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik(BURSA), Hamidiye Mahallesi 205-206-207 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik(BURSA), Hamidiye Mahallesi Muhtelif Parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi, H22-A-13-A-2-B pafta 1827-1828-1829 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
01 Temmuz 2015 Çarşamba 1/1000 Ölçekli Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-B pafta 1087 ada 3-4-8-9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-4-B pafta 907 ada 84-93-100-113-115-116 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Hisar Mahallesi H22-A-09-A-1-A/B pafta İzmir-İstanbul Otoyolu Kamulaştırma Sınırı /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Orhaniye Mahallesi H22-A-08-B-2-C pafta 356 ada 99 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22-A-09:A-4-D pafta 144 ada 5-7-8-9-14-16-17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C pafta 230 ada 3-6-22 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Mayıs 2015 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A2D-H22A09A4A-H22A09A4B- H22A09A3A Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-4-C pafta 172 ada 58-59-60 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-A pafta 177 ada 1 parsel kueyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Orhaniye Mahallesi H22-A-08-B-1-B pafta 952 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-3-C pafta 582 ada 7-8-9-17-36-49- 51-79-82-84 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) H22-A-09-A-1-C/D, H22-A-09-A-4-A/D paftalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) H22-A-09-A-1-B pafta 199 nolu adanın kuzeyindeki park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-A pafta 741 ada 90-91-92 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-A/4-B pafta 630-658-741 adalar, muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hisar Mahallesi H22-A-09-D-1-B pafta 207 ada 55-56-57-58-72-73 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-A-4-B pafta 628 ada 52-53-55-176- 177-190-191 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-D/4-A paftalar 8891 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Dr. Ziya Kaya Mahallesi H22-A-09-A-3-D pafta 666 ada 370-422 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C pafta 207-210-211-212-305- 306 adalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Kurşunlu Mahallesi H22-A-11-C-1-C/2-D paftalar 629 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Umurbey (BURSA) Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
15 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-C pafta 445-446-447-448-449-450- 452-453-7859-7860-7904 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 174 ada 8-9-10-11-12-13-14 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 756 ada 360-361-362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi H22C08D3B ve H22C08C4A pafta 1738 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-206-207 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi sınırları içerisinde ekte listelenen yürürlükteki planlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu ilavesi
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.