İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarına plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.09.2018 tarih 2339 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.10.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gencali Köy Yerleşik Alanı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Kumsaz Mevkii 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği