İmar Planları

Tarih Başlık
11 Ocak 2022 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 330 hektar) Hazırlanması İşi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
10 Aralık 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Aralık 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi /1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Değişiklikleri
24 Kasım 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 157 Ada, 1-2-8 parseller ve 158 Ada, 1-2 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Kasım 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde, H22-A-12-C-1-A, pafta, 235 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11, 1214 ada 14-15-16, 233 ada 5-6-7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Eylül 2021 Çarşamba Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
22 Eylül 2021 Çarşamba Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
23 Ağustos 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama İmar Planı; Askı İtirazı ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
28 Temmuz 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 344 ada 1-2-26 parseller, 345 ada 1-2-6 parseller, 345 ada 12-26 parseller, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 11-12-83-84-86-87 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Temmuz 2021 Çarşamba BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ HAMİDİYE MAHALLESİ 170 ADA 2,3,4,5,6,7 VE 11 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
28 Temmuz 2021 Çarşamba ORHANİYE MAHALLESİ 16 ADA 24-25-27-102-106-108-124-127-139-142-143-144 PARSELLERİN BULUNDUĞU ALAN VE 342 ADA 19-49 NOLU PARSELLERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
28 Temmuz 2021 Çarşamba GEMLİK (BURSA), KUZEY GELİŞME ALANI 1. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
25 Haziran 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
29 Haziran 2021 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği
22 Haziran 2021 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
21 Haziran 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 4.7 Hektar Alana İlişkin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
14 Haziran 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 562 ada 260 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Nisan 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 2135 ada 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Nisan 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, H22-a-12-d-1-c pafta 211 ada 42 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Nisan 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, H22-a-11-c-3-a pafta, 173 ada, 1-2-3 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Nisan 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1796 adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16 Mart 2021 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 1436 ada 1 parsel, 1437 ada 3-4-5-7 parseller, 1438 ada 1-2 parseller, 1440 ada 1-2 parseller, 1441 ada 1-2 parseller, 1442 ada 2 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
16 Mart 2021 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 1436 ada 1 parsel, 1437 ada 3-4-5-7 parseller, 1438 ada 1-2 parseller, 1440 ada 1-2 parseller, 1441 ada 1-2 parseller, 1442 ada 2 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
11 Mart 2021 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 809-810-812 Nolu, Osmaniye Mahallesi 417 Ada 1-2-3, 418 Ada 1-12-13-14-30-31-32-33-34-35 Nolu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Mart 2021 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 822-1733-1738 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
11 Mart 2021 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 344 ada 1-2-26 parseller, 345 ada 1-2-6 parseller, 345 ada 12-26 parseller, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 11-12-83-84-86-87 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Mart 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Ocak 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Hamidiye Mahallesi 147 Ada 6 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Ocak 2021 Pazartesi BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, HAMİDİYE MAHALLESİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ GEMLİK REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 581 ADA 140 NOLU PARSEL VE DOĞUSUNDAKİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
11 Ocak 2021 Pazartesi BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, HAMİDİYE MAHALLESİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ GEMLİK REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 776 ADA 1-16-17-18-19-20-21-22 NOLU PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
23 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Hisar Mahallesi 1208 Ada 13 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Umurbey Mahallesi sınırları içinde kalan 142 Ada 3, 4, 5 Parseller İle 143 ada 1, 3 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23 Kasım 2020 Pazartesi Orhaniye Mahallesi 342 ada 49 Parseldeki, Yeni Mahalle 904 ada 4 nolu Parselin Kuzeyindeki Park Alanında, Osmaniye Mahallesi 1248 adanın Batısındaki Çocuk Bahçesinde, Hisar Mahallesi 1287 nolu Adanın Güneyindeki Park Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
23 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Hisar Mahallesi sınırları içinde kalan 195 ada 82-96 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi sınırları içinde kalan Kurşunlu 2 Nolu Bölye İlişkin Uygulama İmar Planı
16 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Halitpaşa Mahallesi, Demirsubaşı Mahallesi, Kayhan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi sınırları içinde kalan Muhtelif Ada Parselleri kapsayan Tescilli Binaları İhtiva Eden Ticaret Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
16 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Cihatlı Mahallesi sınırları içinde kalan 940-941 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
16 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Osmaniye Mahallesi sınırları içinde kalan Antik Taş Ocağı ve Nekropol Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
09 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Osmaniye Mahallesi sınırları içinde kalan 73 ada 38 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Hisar Mahallesi sınırları içinde kalan 186 ada 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Osmaniye Mahallesi sınırları içinde kalan 426 ada 43 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Kasım 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapu kayıtlarında Osmaniye Mahallesi sınırları içinde kalan 82 ada 296 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Eylül 2020 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Umurbey Mahallesi sınırları içinde kalan 1814 ada 1, 2, 3, 27, 28, 29 parseller, 1816 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 1859 ada 8, 13, 14, 15, 16 parsellere ait İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.