İmar Planları

Tarih Başlık
30 Ocak 2017 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi H22A10B4D pafta 1543 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Osmaniye Mahallesi H22A09B4D pafta 1151 ada 6 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 856 ada 1, 2, 3, 71 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Umurbey Mahallesi H22A09D2A pafta 155 ada 1, 2, 4, 6, 7 parsel ve 8104 ve 7253 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 293 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Osmaniye Mahallesi H22A09B4A pafta 1100 ada 1, 11 parseller ve 1095 ada 8 parsel doğusu Park Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Orhaniye Mahallesi H22A08B2C pafta 356 ada 79 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 99 ada 24-31, 38-41, 45 ve 47 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09C4A pafta 667 ada 40, 161, 223, 229, 237, 238 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı ve Osmaniye Mahalleleri H22A09B3A/4B Paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C Pafta 120, 772, 773, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08C2B-H22A09D1A Paftalar 453 ada 13 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03D1A/D Paftalar 175 ada 1-8 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, Karayolu Kuzeyi 334-337-338-339-342-343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A13C1A pafta 1671 parsel 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B/4C paftalar 631 ada 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 529 ada 63 parsel Askı İtirazlarının Değerlendirilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Kasım 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel Bağlantı Yolu ve Viyadük Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03D1C pafta 334 ada 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 330 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 207 ada 23, 24, 25 ve 42 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 437 ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204, 205, 206, 207 adalar muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D/2A-2B paftalar 186 ada 22 Parsel ve Umurbey 4732 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahalleleri H22A09A3A pafta 1227 ve 1248 adalar arasındaki alana yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 185 ada 121 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Eşrefdinçer Mahalleleri H22A09A/2C-3B ve H22A09B/4A-4D paftalar muhtelif ada ve parsellerde imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1A-H22A09C1A paftalar 157 ada 2 parsele ait Umurbey Bursa 1/1000 ölçekli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ekim 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 1232 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hisar Mahallesi H22A09D1A/D paftalar 562 ada 261 parsel ve 1331 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22A09B4A pafta 422 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Gençali Mahallesi H22A12B3A/4B paftalar 386 ve 1166 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 144 ada 17 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi H22A03D3A pafta 295 ada 7, 8, 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi 231 ada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 122 ada 13, 53, 55, 62 parsel, 125 ada 7, 12, 59, 61-65, 68, 69 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi 1252 ada 1 parsel ve 82 ada 231 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Umurbey Mahallesi 147 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 628 ada 55-176-177-190-191 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 756 ada 390 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Orhaniye (Cumhuriyet) Mahallesi H22A08B2C pafta 335 ada 343 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A08B1B, H22A08B2A pafta 1307 ada 1 parsel, 653 ada 12-13 parseller güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11D3D, H22A11D3C pafta 1615,1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi H22A09A4B-C paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada 8-9-21-24-25-31 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Muhtelif Alanlarda Trafo Yerleri Belirlenmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09A4C-D, H22A09A3D paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 337 ve 7542 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C/D paftalar 115 ada 3 parsel ve 170 ada 11 parsel askı itirazları düzeltmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.