İmar Planları

Tarih Başlık
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi H22A09A3C-H22A09D2B pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 515 ada 6 nolu Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-206-207 Adalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08C2B-C-D/H22A09D1A-D paftalar 562 ada 261 parsel, 1325-1, 1328-1, 1331-1 Ada ve Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 708-709 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C2A pafta 169 nolu imar adasının güneyinde planlanan trafo alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Ekim 2015 Cuma Gemlik Belediye Meclisi' nin 09.10.2013 tarih 370 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 19.12.2013 tarih 1351 sayılı kararına tabi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle Kuzeyi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 120 ada 113-122-141-148-149 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03C4A pafta 343 ada 10-11-12-15 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta 904 ada 3-4 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A13D1C pafta 226 ada 4 parselin kuzeydoğusundaki kadastro harici alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125-778 adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B-H22A03D1A pafta Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (Bursa) Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (Bursa) Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Yeni ve Orhaniye Mahalleleri Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi 756-767-814-815816-817-820 Adalar Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkii 568 ada 28 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Osmaniye-Eşref Dinçer Mahalleleri Muhtelif Adalarda Yol Genişletilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi 514-622 Adalar Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 644 ada 211 nolu Parsele Ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik(BURSA), Hamidiye Mahallesi 205-206-207 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik(BURSA), Hamidiye Mahallesi Muhtelif Parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Temmuz 2015 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi, H22-A-13-A-2-B pafta 1827-1828-1829 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
01 Temmuz 2015 Çarşamba 1/1000 Ölçekli Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-B pafta 1087 ada 3-4-8-9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-4-B pafta 907 ada 84-93-100-113-115-116 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Hisar Mahallesi H22-A-09-A-1-A/B pafta İzmir-İstanbul Otoyolu Kamulaştırma Sınırı /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Orhaniye Mahallesi H22-A-08-B-2-C pafta 356 ada 99 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22-A-09:A-4-D pafta 144 ada 5-7-8-9-14-16-17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Haziran 2015 Salı Gemlik Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C pafta 230 ada 3-6-22 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Mayıs 2015 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A2D-H22A09A4A-H22A09A4B- H22A09A3A Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-4-C pafta 172 ada 58-59-60 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-A pafta 177 ada 1 parsel kueyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Orhaniye Mahallesi H22-A-08-B-1-B pafta 952 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-3-C pafta 582 ada 7-8-9-17-36-49- 51-79-82-84 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) H22-A-09-A-1-C/D, H22-A-09-A-4-A/D paftalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) H22-A-09-A-1-B pafta 199 nolu adanın kuzeyindeki park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-A pafta 741 ada 90-91-92 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-A/4-B pafta 630-658-741 adalar, muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Hisar Mahallesi H22-A-09-D-1-B pafta 207 ada 55-56-57-58-72-73 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-A-4-B pafta 628 ada 52-53-55-176- 177-190-191 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-D/4-A paftalar 8891 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Dr. Ziya Kaya Mahallesi H22-A-09-A-3-D pafta 666 ada 370-422 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C pafta 207-210-211-212-305- 306 adalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik (BURSA) Kurşunlu Mahallesi H22-A-11-C-1-C/2-D paftalar 629 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2015 Çarşamba Umurbey (BURSA) Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği
15 Nisan 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-C pafta 445-446-447-448-449-450- 452-453-7859-7860-7904 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.