İmar Planları

Tarih Başlık
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Gençali Mahallesi H22A12B3A/4B paftalar 386 ve 1166 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 144 ada 17 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Ekim 2016 Perşembe Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi H22A03D3A pafta 295 ada 7, 8, 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi 231 ada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ağustos 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 122 ada 13, 53, 55, 62 parsel, 125 ada 7, 12, 59, 61-65, 68, 69 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi 1252 ada 1 parsel ve 82 ada 231 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Umurbey Mahallesi 147 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 628 ada 55-176-177-190-191 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi 756 ada 390 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Temmuz 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik (Bursa) Orhaniye (Cumhuriyet) Mahallesi H22A08B2C pafta 335 ada 343 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A08B1B, H22A08B2A pafta 1307 ada 1 parsel, 653 ada 12-13 parseller güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11D3D, H22A11D3C pafta 1615,1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi H22A09A4B-C paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada 8-9-21-24-25-31 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Muhtelif Alanlarda Trafo Yerleri Belirlenmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09A4C-D, H22A09A3D paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 337 ve 7542 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C/D paftalar 115 ada 3 parsel ve 170 ada 11 parsel askı itirazları düzeltmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A08C4A/B paftalar 1897, 1983, 1986 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Haziran 2016 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4C pafta 124 ada 11 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Mayıs 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1 pafta 201 ada 5-10-11 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Mayıs 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03A3D pafta 307 ada 150 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi H22A09A4A pafta 877 ada 27, 28, 29, 102, 176 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi H22A09B4B/C, H22A09B3A/D pafta Sağlık Tesis Alanı ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09B3D, H22A09C2A pafta 169 ada 2 ve 3 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2A, H22A02B3C pafta 110 ada 9 parsel ve 489, 490 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B pafta 124 ada 6 ve 128 ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta 1227 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C-H22A09A3D-H22A09D1B-H22A09D2A paftalar 593, 782, 786, 787, 788 adalar Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D3B pafta 457 ada 50 parsel Sanayi ve Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Plan Notu ilavesine yönelik Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1B pafta 147 ada 12 ve 13 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-207 Adalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Sanayi ve Depolama Alanı H22A08D3B-H22A08C4A pafta 1210 ada 4 ve 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03D1D pafta 184 ada 6-25-27 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1076 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 734 ada 9-10-11-12-13-14 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08C1B-C pafta 635 ada 120 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı ve Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Düzenlemesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03A3D pafta 307 ada 150 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Şubat 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 201 ada 5-10-11 parsellere ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 907 ada 93 ve 115 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09D2A pafta 989 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 1291 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Eşrefdinçer Mahalleleri H22A09A/2C-3B-3C, H22A09B/4A-4D paftalar Muhtelif Ada Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A4B paftalar 434 ada Muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.