İmar Planları

Tarih Başlık
18 Temmuz 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-4-B, H22-A-09-A-4-C pafta 554 Ada 219, 238, 240 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Haziran 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 5-OIV pafta 756 Ada 360-361-362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Haziran 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22-A-09-A-1-B pafta 1283 Ada 1 nolu parselin batısındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Mayıs 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22-A-03-B-4-D pafta 4329-4320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Mayıs 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi H22-A-09-A-4-A pafta 240 ada 9-11-12-17 nou parseller ile 247 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Küçükkumla Yerleşim Alanı, H22A-03-D-1-A pafta 174 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Dr, Ziya Kaya Mahallesi H22-A-09-A-3-C pafta 643 ada 266 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1107 ada 4 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1111 ada 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1100 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A-09-B-4-D pafta 1220 ada 11-12 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22A-03-D-1-C pafta 230 ada 9-10-14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla Yerleşim Alanı, H22A-03-D-1-D pafta 186 ada 6 parsel ve 181 ada 17 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22A-09-B-4-A pafta 1172 ada 5 parseli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahaliesi, 1221 ada 3 parsel ve 1265 ada 3 ve 4 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Mahallesi, H22-A-09-A-3-D pafta 593 ada 256 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, H22-A-09-D-1-A, H22-A-09-D-1-D, H22-A-08-C-2-C paftalar 562 ada 89, 92, 122, 123, 124, 125, 233, 234, 235 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-3-D pafta 770 ada 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-4-B pafta 66 ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38 parseller ve 741 ada 144,149 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-4-B pafta 554 ada 240 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22-A-08-B-2-C pafta 356 ada 17 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22-A-02-B-3-C pafta 505, 506, 507, 521, 522, 523, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 542, 543 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Umurbey, 156 ada 5, 6,11 parselleri 186 ada 5, 6, 7 parseller, 187 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16 Ocak 2014 Perşembe Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Mahallesi, H22-A-09-A-3D, H22-A09-D-2-A paftalar 666 ada 246, 324, 347, 384, 386, 394 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi Kumla sınırında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile "Eğitim Kampüs Alanı" olarak belirlenen alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Orhaniye Mahallesi Eğitim Kampüsü Alanı Uygulama İmar Planı
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Manastır Elektrik Şebekesi içerisinde 653 ada 84 parselin doğusundaki mevcut Trafo Yerinin kuzeye kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi Dereboyu Mevkii H22A09A3B pafta 1154 ada 4 parselin "Ticaret Alanı" na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 4NII pafta 789 ada, 2-3-4 nolu parseller ile 790 ADA, 10-11-12-23 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle Şube Civarı Mevkii 18 pafta 434 ada 134, 173, 202 ve 229 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 6M3 pafta 16 ada 23 ve 114 parsellerde "kıyı kenar çizgisi düzeltilmesi ve yol hattı kaydırılması" ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 553 ada 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 137, 140, 142, 143 ve 144 parsellerin "Teknik Altyapı Alanı' na (Otopark)" alınması
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 913 ada 1 parselin "Park Alanı" na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Umurbey 7290 ve 7289 parsellerde çekme mesafeleri değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan notlarına ilave plan notu
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Osmaniye H22A-09B-4B pafta 65 ada 27 ve 31 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Osmaniye ve Hamidiye Mahalleleri ile Cihatlı Köyü H22A-09B-3D, H22A- 09B-4B, H22A-09B-4C paftalarda Bölge Hastanesi 25 mt' lik yol ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Umurbey H22A-09C-4A pafta 3667, 3668, 36703 3671, 3672, 3673 ve 3674 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Küçükkumla Gemlik-Armutlu karayoluna bitişik ve parka alanı ile 10. mt' lik taşıt yolu kenarında H22A-09B-4B paftada 1 adet Trafo yeri 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilçesi, Kumsaz Mevkii 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Uygulama imar Planı
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilcesi, Esref Dinger Mahallesi H22A09B4A pafta (eski 29 pafta 419 ada, 21 parsel) yeni 1131 ada, 2 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı Değişikliği
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 582 ada, 7 ve 82 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar Planı Değişikliği
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09B4D, H22A09B4C pafta 125 ada, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 53, 55, 59, 62, 63, 65, 68, 69 parseller ile ilgili 1/1000 olçekli imar Planı Değişikliği
02 Ağustos 2013 Cuma Gemlik İlçesi, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan notunun "Bitişik ve Blok Nizama tabi konut veya ticaret alanlarında otopark ihtiyacı kendi parseli içinde veya bedeli ödenmek kaydı ile çevrede veya kapalı genel otopark alanlarında sağlanacaktır." şeklinde Plan notu değişikliği
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, Kasyaka Mevkii, H22A09A3B pafta, Trafo Yeri ile ilgili 1/1000 olçekli imar Plani Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilcesi, K. Kumla yerlesim alani, H22A03B4D pafta, 4320-4329 parsellerdeki tasinmazin kultur varligi plan degisikligi ile ilgili 1/1000 olcekli imar Plani Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, 1/1000 olgekli Gemlik Dogusu Revizyon Uygulama imar Plani' nda ayrılan Depolama Alanlarının çekme mesafeleri ile ilgili 1/1000 olçekli imar Plani Ilave Plani Notu Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesinde bulunan, H22A09A3D pafta, 753 ada, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ile 770 ada, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin bulundugu alani kapsayan plan degisikligi ile ilgili 1/1000 olcekli imar Plani Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi PApatya ve Menekşe Sokak üzerinde bulunan, H22A09a4C pafta, 852 ada, 142, 143, 144 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayan plan değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik İlçesi sınırları içerisinde yer alan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, korozif ve toksik maddeler ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı İlave Plan Notu
17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09B4D pafta, 1265 ada 3-4 parseller ve 1221 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.