İmar Planları

Tarih Başlık
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Umurbey, 30K1C pafta, 143 ada 2 parsel İle ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah., 84 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 858 ada 1 ve 2 parseller iie ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 401 pafta, 767 ada 15, 62, 63, 66 ve 80 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mah., 34 pafta, 157 ada 2, 8 parseller, 127 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 162 ada 1 parsel ve 164 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Küçükkumla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22A02C2B pafta, 158 ada 1 parsel, 1337, 1338, 1339 ve 1349 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mah., H22A09B4D pafta, 581 ada 79 parselde Trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Sağlık Tesisi Alanı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23 Ocak 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah. H22A09A4C, H22A09A3D pafta, 860 ada 1-2 parseller, 861 ada 1-2-3 parseller ve 862 ada 1-2 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
23 Ocak 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü H22A09B4B pafta 28, 822, 1539 parseller ve tescil harici alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı
23 Ocak 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah. H22A09A1D, 348 ada 5-19 parseller ve 373 ada 63-67 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı
21 Aralık 2011 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hisar Mah. 4NIV 562 ada 103,132 ve 261 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.