İmar Planları

Tarih Başlık
12 Eylül 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 552 ada 7 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Eylül 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
03 Eylül 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 243 ada 7 ve 15 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1066 Nolu Adanın Güneydoğusundaki Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 635 ada 120 ve 122 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 953 ada 15 ve 458 ada 1 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
25 Haziran 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı
25 Haziran 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği
10 Haziran 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3C, H22A09B4D, H22A09A4B paftalar 631 ada 411 parsel, 1172 ada 5 parsel, 426 ada 18, 45, 47 parsellerde Trafo Alanı belirlenmesi hakkında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Haziran 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1D/C, H22A09C4A/B paftalar Aytepe Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
31 Mayıs 2019 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, H22A9C4A pafta, 8891 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Mart 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B1A pafta 1180 adaya ilişkin plan notu ilavesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09/B4C,C2A,C1B paftalar 164 ada 9 parsele ve 10 metrelik Yolun Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13C4A pafta Kurtul Deresi Dere Islah Bandına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Umurbey Mahalleleri 124, 125, 127, 0, 160, 161 Adalar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 774 ada 8 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta İmar Hatları Düzenlemeleri ve Tescilli Binaların Plana İşlenmesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ocak 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125 ada 15 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi Çınar İlköğretim Okulu Doğusunda Kalan Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11C4B pafta 165 ada 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 308 ada 4, 5 parseller ve 304 ada 2 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07 Aralık 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Gencali Mahallesi H22A12B4A pafta 441 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 125 ada 5, 12, 62, 68 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 1226 ada ve doğusundaki park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 342 ada 42 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 182 ada 11, 15, 24, 26 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 90 ada 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16 ve 17 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
19 Kasım 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 411 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi Uygulama İmar Planı, Askı İtirazına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 235 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 148 ada 58 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 432, 506 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarına plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
07 Eylül 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta, 530 ada 6-9, 12, 14 nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07 Eylül 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi H22A09A4A pafta, 965 ada 69, 70, 105, 107 nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Temmuz 2018 Perşembe Gemlik Çevreyolu Doğusu Uygulama İmar Planı H22-A-09-A-3-B Pafta,1045 Ada 2 Parselin Doğusundaki,426 Ada 3 Nolu Parselde, 1141 Adanın Kuzeyindeki, 1065 Adanın Doğusundaki, 1084 Adanın Batısındaki Park Alanlarına ait ve 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
12 Temmuz 2018 Perşembe Gemlik (Bursa), Engürücük Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Temmuz 2018 Perşembe Gemlik (Bursa), Balıkpazarı ve Kayhan Mahallesi 876 Ada 89 Parsel, 284 Ada 1 Parsel, 290 Ada 3-18-19-29 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
25 Haziran 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi H22A09A4D pafta, 226 ada 2 parsel doğusuna ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Haziran 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Osmaniye Mahallesi H22A09A4D-H22A09A4B pafta, 552-592-627 ada muhtelif parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Haziran 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C4B pafta, 200 ada 23 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Haziran 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11C4A pafta, 163 ada 2-12-13-14 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Haziran 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi 1/1000 ölçekli Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Mayıs 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Kuzey Gelişme Planı 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği
25 Mayıs 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta, 148 Ada Muhtelif Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Mayıs 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.