İmar Planları

Tarih Başlık
28 Ağustos 2020 Cuma Bursa ili Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi 210 Ada 9 Parsele ilişkin Umurbey 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı
28 Ağustos 2020 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, tapuda Yeni Mahalle sınırları içinde kalan 1421 ve 1422 adaların güneyine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Temmuz 2020 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 515 ada, 6 parsele ilişkin Gemlik 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği
22 Mayıs 2020 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi sınırları içinde kalan tapunun Engürücük Mahallesi (eski) 587, 588 Parsellerine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Mayıs 2020 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 311 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Mayıs 2020 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Umurbey Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Mayıs 2020 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Halitpaşa Mahallesi, Demirsubaşı Mahallesi, Kayhan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi sınırları içinde kalan Muhtelif Ada Parselleri kapsayan Gemlik Merkez İmar Planı
22 Ocak 2020 Çarşamba Bursa ili Gemlik ilçesi, Balıkpazarı Mahallesi 299 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
18 Aralık 2019 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
06 Aralık 2019 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
13 Kasım 2019 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 147 ada 2 ve 3 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
13 Kasım 2019 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükmü Değişikliği
30 Ekim 2019 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi 1434 ada 4 Parsele İlişkin Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2019 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Yeniköy Mahallesi H22A14A-4B-4D-4C-3D paftalarda Yeniköy (Gemlik) Uygulama İmar Planı ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
12 Eylül 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Tadilatı
12 Eylül 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Gemlik Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarındaki Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda Tescilli Bina Bulunmayan Ticaret Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliği
12 Eylül 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 552 ada 7 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Eylül 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
03 Eylül 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 243 ada 7 ve 15 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1066 Nolu Adanın Güneydoğusundaki Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 635 ada 120 ve 122 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 953 ada 15 ve 458 ada 1 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı
06 Ağustos 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
25 Haziran 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı
25 Haziran 2019 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği
10 Haziran 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3C, H22A09B4D, H22A09A4B paftalar 631 ada 411 parsel, 1172 ada 5 parsel, 426 ada 18, 45, 47 parsellerde Trafo Alanı belirlenmesi hakkında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Haziran 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1D/C, H22A09C4A/B paftalar Aytepe Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
31 Mayıs 2019 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, H22A9C4A pafta, 8891 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Mart 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B1A pafta 1180 adaya ilişkin plan notu ilavesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09/B4C,C2A,C1B paftalar 164 ada 9 parsele ve 10 metrelik Yolun Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13C4A pafta Kurtul Deresi Dere Islah Bandına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Umurbey Mahalleleri 124, 125, 127, 0, 160, 161 Adalar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 774 ada 8 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
04 Mart 2019 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta İmar Hatları Düzenlemeleri ve Tescilli Binaların Plana İşlenmesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Ocak 2019 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125 ada 15 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi Çınar İlköğretim Okulu Doğusunda Kalan Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11C4B pafta 165 ada 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Aralık 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 308 ada 4, 5 parseller ve 304 ada 2 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
07 Aralık 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Gencali Mahallesi H22A12B4A pafta 441 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 125 ada 5, 12, 62, 68 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 1226 ada ve doğusundaki park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 342 ada 42 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 182 ada 11, 15, 24, 26 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 90 ada 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16 ve 17 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Kasım 2018 Cuma İlçemiz sınırları içerisindeki aşağıda belirtilen uygulama imar planlarında plan notu kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
19 Kasım 2018 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 411 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi Uygulama İmar Planı, Askı İtirazına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ekim 2018 Salı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 235 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.