İmar Planları

Tarih Başlık
15 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Gencali Mahallesi Kumsaz Mevkii H22A12A2C pafta, 1921 nolu Parsel Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 119 (E:756) Ada 54-57, 290 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 120, 772, 773, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188 Adalar, Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 22, 208, 209, 210, 223, 224, 229, 240, 241, 242 Adalar, Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 16 ada 142, 143, 144 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi, 185, 201, 840, 841, 843, 844 Adalara Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Haziran 2017 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi, 1826 Parselin Kuzey Kesimine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Mayıs 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi, 1301 ada 1 ve 2 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Mayıs 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
30 Mayıs 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
18 Nisan 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 226 ada 2 nolu Parselin Bir Kısmı ve Kuzey Kesimine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
18 Nisan 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 641 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 nolu Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Nisan 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 16-335 Ada, 34, 48, 118-53, 292, 293, 299, 358 nolu Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Nisan 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 215 ada 4-9 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Nisan 2017 Pazartesi Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Tersanebaşıtepesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan H22A09D1B/1C paftalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
17 Nisan 2017 Pazartesi Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 8485 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Nisan 2017 Pazartesi Bursa İli Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 308 ada 4 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Nisan 2017 Pazartesi Bursa İli Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 313-317-324 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Nisan 2017 Pazartesi Bursa İli Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 296 ada 1-2-4-5-8-9 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 356 ada 101 parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 752 ada 6-10 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 221 ve 222 ada 2-16, 19, 22 752 ada 6-10 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 848 ada 5 ve 6 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 99 ada 24-31, 38-41, 45, 47 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Umurbey (Bursa) Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta 119, 178, 442, 603, 756, 784 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A-3D/4C pafta E:119 ada 52, 53 parseller ile E:756 ada 54-57, 290 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09B4B pafta 65 ada 11, 12, 13, 14, 16, 17 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 144 ada 17 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 120-772-773-1180-1181- 1182-1187-1188 Adalar, Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
03 Mart 2017 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 971 ada 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi HAMİDİYE MAHALLESİ 124-125-127 ADALAR MUHTELİF PARSELLERDE VE UMURBEY MAHALLESİ 0-160-161 ADALAR MUHTELİF PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi UMURBEY MAHALLESİ 161 ADA 8-9-11 PARSELLER, 166 ADA 1 PARSEL, 167 ADA 4 PARSEL CİHATLI MAHALLESİ 792-793-795-796-797-798-799-800-811-888-899-890-891-892-895-1908-1909-2029 PARSELLER GEMLİK HASTANE ALANI BAĞLANTI YOLU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 185 ada 121 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 290 da 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1088, 1096-1098 adalar muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Şubat 2017 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi H22A09A4A pafta 233 ada 6-11, 13-16, 22, 23 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ocak 2017 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 1087, 1088 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ocak 2017 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 1328-1329-1333 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ocak 2017 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 1300 ada 1 parsel ve 1301 ada 1, 2 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
30 Ocak 2017 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Revizyonve İlave Uygulama İmar Planı
30 Ocak 2017 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi H22A10B4D pafta 1543 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Osmaniye Mahallesi H22A09B4D pafta 1151 ada 6 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 856 ada 1, 2, 3, 71 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Umurbey Mahallesi H22A09D2A pafta 155 ada 1, 2, 4, 6, 7 parsel ve 8104 ve 7253 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
20 Aralık 2016 Salı Bursa İli, Gemlik Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 293 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.