İmar Planları

Tarih Başlık
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-4-B pafta 554 ada 240 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, H22-A-08-B-2-C pafta 356 ada 17 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22-A-02-B-3-C pafta 505, 506, 507, 521, 522, 523, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 542, 543 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Umurbey, 156 ada 5, 6,11 parselleri 186 ada 5, 6, 7 parseller, 187 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16 Ocak 2014 Perşembe Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Mahallesi, H22-A-09-A-3D, H22-A09-D-2-A paftalar 666 ada 246, 324, 347, 384, 386, 394 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi Kumla sınırında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile "Eğitim Kampüs Alanı" olarak belirlenen alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Orhaniye Mahallesi Eğitim Kampüsü Alanı Uygulama İmar Planı
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Manastır Elektrik Şebekesi içerisinde 653 ada 84 parselin doğusundaki mevcut Trafo Yerinin kuzeye kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi Dereboyu Mevkii H22A09A3B pafta 1154 ada 4 parselin "Ticaret Alanı" na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 4NII pafta 789 ada, 2-3-4 nolu parseller ile 790 ADA, 10-11-12-23 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle Şube Civarı Mevkii 18 pafta 434 ada 134, 173, 202 ve 229 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 6M3 pafta 16 ada 23 ve 114 parsellerde "kıyı kenar çizgisi düzeltilmesi ve yol hattı kaydırılması" ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 553 ada 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 137, 140, 142, 143 ve 144 parsellerin "Teknik Altyapı Alanı' na (Otopark)" alınması
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 913 ada 1 parselin "Park Alanı" na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Umurbey 7290 ve 7289 parsellerde çekme mesafeleri değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
16 Aralık 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan notlarına ilave plan notu
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Osmaniye H22A-09B-4B pafta 65 ada 27 ve 31 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Osmaniye ve Hamidiye Mahalleleri ile Cihatlı Köyü H22A-09B-3D, H22A- 09B-4B, H22A-09B-4C paftalarda Bölge Hastanesi 25 mt' lik yol ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Umurbey H22A-09C-4A pafta 3667, 3668, 36703 3671, 3672, 3673 ve 3674 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
31 Ekim 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Küçükkumla Gemlik-Armutlu karayoluna bitişik ve parka alanı ile 10. mt' lik taşıt yolu kenarında H22A-09B-4B paftada 1 adet Trafo yeri 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilçesi, Kumsaz Mevkii 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Uygulama imar Planı
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilcesi, Esref Dinger Mahallesi H22A09B4A pafta (eski 29 pafta 419 ada, 21 parsel) yeni 1131 ada, 2 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı Değişikliği
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 582 ada, 7 ve 82 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar Planı Değişikliği
16 Ağustos 2013 Cuma Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09B4D, H22A09B4C pafta 125 ada, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 53, 55, 59, 62, 63, 65, 68, 69 parseller ile ilgili 1/1000 olçekli imar Planı Değişikliği
02 Ağustos 2013 Cuma Gemlik İlçesi, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan notunun "Bitişik ve Blok Nizama tabi konut veya ticaret alanlarında otopark ihtiyacı kendi parseli içinde veya bedeli ödenmek kaydı ile çevrede veya kapalı genel otopark alanlarında sağlanacaktır." şeklinde Plan notu değişikliği
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, Kasyaka Mevkii, H22A09A3B pafta, Trafo Yeri ile ilgili 1/1000 olçekli imar Plani Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilcesi, K. Kumla yerlesim alani, H22A03B4D pafta, 4320-4329 parsellerdeki tasinmazin kultur varligi plan degisikligi ile ilgili 1/1000 olcekli imar Plani Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, 1/1000 olgekli Gemlik Dogusu Revizyon Uygulama imar Plani' nda ayrılan Depolama Alanlarının çekme mesafeleri ile ilgili 1/1000 olçekli imar Plani Ilave Plani Notu Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesinde bulunan, H22A09A3D pafta, 753 ada, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ile 770 ada, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin bulundugu alani kapsayan plan degisikligi ile ilgili 1/1000 olcekli imar Plani Tadilati
20 Haziran 2013 Perşembe Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi PApatya ve Menekşe Sokak üzerinde bulunan, H22A09a4C pafta, 852 ada, 142, 143, 144 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayan plan değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik İlçesi sınırları içerisinde yer alan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, korozif ve toksik maddeler ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı İlave Plan Notu
17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09B4D pafta, 1265 ada 3-4 parseller ve 1221 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A09D1A, H22A08C2B pafta, 195 ada 97 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah., H22A08B2C pafta, 830 ada, 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
10 Mayıs 2013 Cuma Büyükkumla köyü 1687, 1678. 1679, 1680 parseller ve Küçükkumla 50 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisince P1.1623001 Değişiklik no:172 18/04/2013 tarih ve 455 sayılı karar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemizin İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü Panosunda 10.05.2013 tarihinde 1 ay askıya çıkmıştır.
15 Nisan 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah., H22A09A2C pafta, 407 ada 15-16-17-18-19-20-21-43- 44-45 parseller, 408 ada 1-2 parseller ve 409 ada 1-2-3-8-9-10-12 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Nisan 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22A03A3C- 3D pafta, 2316 parsel (311 ada 2 parsel) ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Nisan 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3C pafta, 643 ada 271 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Nisan 2013 Pazartesi Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B1B pafta, 653 ada 31- 32- 172- 173- 174- 188 parseller, 847 ada 1- 2 parseller, 692 ada 1- 3- 4- 5 parseller ve tadilat onama sınırı içerisinde kalan alanda ile ilgili İ/IOOO ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A09D1B pafta, 198 ada, 38 ve 40 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mah., H22A09A3D pafta, 666 ada, 347- 394 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mah., H22A09A3B pafta, 1068 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mah., H22A09B4D pafta, 581 ada, 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2A pafta, 359 ada, 113 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mah., H22A09B4A pafta, 419 ada, 16 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
12 Şubat 2013 Salı Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A08D4A- 4D pafta, 617 ada, 78 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Ocak 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Kurşunlu, H22A11D3B pafta, Gündoğdu Köyü yolunun 15 mt.ye çıkarılmasına yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Ocak 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, H22A09A4A pafta, 303 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2C pafta, 358 ada 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah., H22A08B2C, H22A09A1D pafta,, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62, 63, 344, 373, 374, 901 nolu imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hisar Mah., 981 ada 1 parsel, 982 ada 1 parsel ve 193 ada 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.